MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 675665 là gì?

Mã bưu chính 675665 với Tên bưu chính là Đồng Nai thượng thuộc bưu cục 675662 tại địa chỉ Thôn Bù Sa, Xã Đồng Nai Thượng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 675665 với Tên bưu chính là Đồng Nai thượng thuộc địa bàn phường xã Đồng Nai Thượng (67566), thuộc Quận Cát Tiên (6755), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 675665 ( Đồng Nai thượng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: