MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 130501 là gì?

Mã bưu chính 130501 với Tên bưu chính là Đông Ngạc thuộc bưu cục 130518 tại địa chỉ Xóm 3, Xã Đông Ngạc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 130501 với Tên bưu chính là Đông Ngạc thuộc địa bàn phường xã Đông Ngạc (13050), thuộc Quận Nam Từ Liêm (1290), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 130501 ( Đông Ngạc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: