MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 205630 là gì?

Mã bưu chính 205630 với Tên bưu chính là Đông Ngũ thuộc bưu cục 205643 tại địa chỉ Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 205630 với Tên bưu chính là Đông Ngũ thuộc địa bàn phường xã Đông Ngũ (20563), thuộc Quận Tiên Yên (2056), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 205630 ( Đông Ngũ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: