MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 231850 là gì?

Mã bưu chính 231850 với Tên bưu chính là Đông Phú thuộc bưu cục 231857 tại địa chỉ Thôn Tân Tiến, Xã Đông Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 231850 với Tên bưu chính là Đông Phú thuộc địa bàn phường xã Đông Phú (23185), thuộc Quận Lục Nam (2318), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 231850 ( Đông Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: