MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 156191 là gì?

Mã bưu chính 156191 với Tên bưu chính là Đông Sơn thuộc bưu cục 156181 tại địa chỉ Khu Trung Tâm, Xã Đông Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 156191 với Tên bưu chính là Đông Sơn thuộc địa bàn phường xã Đông Sơn (15618), thuộc Quận Chương Mỹ (1561), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 156191 ( Đông Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: