MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 315857 là gì?

Mã bưu chính 315857 với Tên bưu chính là Đông Thành thuộc bưu cục 315850 tại địa chỉ Thôn Đông Thành, Xã Đông Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 315857 với Tên bưu chính là Đông Thành thuộc địa bàn phường xã Đông Thành (31585), thuộc Quận Bắc Quang (3148), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 315857 ( Đông Thành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: