MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 672871 là gì?

Mã bưu chính 672871 với Tên bưu chính là Đông Thanh thuộc bưu cục 672878 tại địa chỉ Thôn Tiền Lâm, Xã Đông Thanh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 672871 với Tên bưu chính là Đông Thanh thuộc địa bàn phường xã Đông Thanh (67287), thuộc Quận Lâm Hà (6728), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 672871 ( Đông Thanh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: