MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 127308 là gì?

Mã bưu chính 127308 với Tên bưu chính là Đông Thiên thuộc bưu cục 127303 tại địa chỉ Thôn Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 127308 với Tên bưu chính là Đông Thiên thuộc địa bàn phường xã Vĩnh Hưng (12730), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 127308 ( Đông Thiên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: