MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 234770 là gì?

Mã bưu chính 234770 với Tên bưu chính là Đồng Tiến thuộc bưu cục 234772 tại địa chỉ Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 234770 với Tên bưu chính là Đồng Tiến thuộc địa bàn phường xã Đồng Tiến (23477), thuộc Quận Yên Thế (2347), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 234770 ( Đồng Tiến ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: