MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ninh (20)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 208600 là gì?

Mã bưu chính 208600 với Tên bưu chính là Đông Triều thuộc bưu cục 208603 tại địa chỉ Đường Trần Nhân Tông Khu 3, Thị Trấn Đông Triều quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 208600 với Tên bưu chính là Đông Triều thuộc địa bàn phường xã Đông Triều (20860), thuộc Quận Đông Triều (2086), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ninh (20)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 208600 ( Đông Triều ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: