MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 261720 là gì?

Mã bưu chính 261720 với Tên bưu chính là Đổng Xá thuộc bưu cục 261721 tại địa chỉ Thôn Nà Cà, Xã Đồng Xá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 261720 với Tên bưu chính là Đổng Xá thuộc địa bàn phường xã Đồng Xá (26172), thuộc Quận Na Rì (2613), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 261720 ( Đổng Xá ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: