MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 315090 là gì?

Mã bưu chính 315090 với Tên bưu chính là Đồng Yên thuộc bưu cục 315092 tại địa chỉ Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 315090 với Tên bưu chính là Đồng Yên thuộc địa bàn phường xã Đồng Yên (31509), thuộc Quận Bắc Quang (3148), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 315090 ( Đồng Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: