MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 401530 là gì?

Mã bưu chính 401530 với Tên bưu chính là Đức Lý thuộc bưu cục 401535 tại địa chỉ Thôn Nội, Xã Đức Lý quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 401530 với Tên bưu chính là Đức Lý thuộc địa bàn phường xã Đức Lý (40153), thuộc Quận Lý Nhân (4015), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 401530 ( Đức Lý ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: