MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 801611 là gì?

Mã bưu chính 801611 với Tên bưu chính là Đức Thắng 1 thuộc bưu cục 801630 tại địa chỉ Sô´21, Đường Ngư Ông, Phường Đức Thắng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 801611 với Tên bưu chính là Đức Thắng 1 thuộc địa bàn phường xã Đức Thắng (80161), thuộc Quận Phan Thiết (8010), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 801611 ( Đức Thắng 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: