MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 158770 là gì?

Mã bưu chính 158770 với Tên bưu chính là Dũng Tiến thuộc bưu cục 158771 tại địa chỉ Sô´0, Thôn Ba Lăng, Xã Dũng Tiến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 158770 với Tên bưu chính là Dũng Tiến thuộc địa bàn phường xã Dũng Tiến (15877), thuộc Quận Thường Tín (1585), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 158770 ( Dũng Tiến ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: