MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 661623 là gì?

Mã bưu chính 661623 với Tên bưu chính là Đường 21/8 Số 5 thuộc bưu cục 661669 tại địa chỉ Sô´59/2, Hẻm 59, Đường 21/8, Phường Phủ Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 661623 với Tên bưu chính là Đường 21/8 Số 5 thuộc địa bàn phường xã Phủ Hà (66162), thuộc Quận Phan Rang Tháp Chàm (6610), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 661623 ( Đường 21/8 Số 5 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: