MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 311380 là gì?

Mã bưu chính 311380 với Tên bưu chính là Đường Âm thuộc bưu cục 311382 tại địa chỉ Thôn Đoàn Kết, Xã Đường Âm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 311380 với Tên bưu chính là Đường Âm thuộc địa bàn phường xã Đường Âm (31138), thuộc Quận Bắc Mê (3112), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 311380 ( Đường Âm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: