MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 334830 là gì?

Mã bưu chính 334830 với Tên bưu chính là Dương Quỳ thuộc bưu cục 334831 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Dương Quỳ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 334830 với Tên bưu chính là Dương Quỳ thuộc địa bàn phường xã Dương Quỳ (33483), thuộc Quận Văn Bàn (3347), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 334830 ( Dương Quỳ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: