MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 131116 là gì?

Mã bưu chính 131116 với Tên bưu chính là Dương Xá 3 thuộc bưu cục 131103 tại địa chỉ Đường 79, Xã Dương Xá quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 131116 với Tên bưu chính là Dương Xá 3 thuộc địa bàn phường xã Dương Xá (13110), thuộc Quận Gia Lâm (1310), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 131116 ( Dương Xá 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: