MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 635489 là gì?

Mã bưu chính 635489 với Tên bưu chính là Ea Tân 2 thuộc bưu cục 635471 tại địa chỉ Thôn Ea Chăm, Xã Ea Tấn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 635489 với Tên bưu chính là Ea Tân 2 thuộc địa bàn phường xã Ea Tân (63547), thuộc Quận Krông Năng (6352), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 635489 ( Ea Tân 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: