MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 636001 là gì?

Mã bưu chính 636001 với Tên bưu chính là Ea Wer thuộc bưu cục 636012 tại địa chỉ Buôn Tul A, Xã Ea Wer quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 636001 với Tên bưu chính là Ea Wer thuộc địa bàn phường xã Ea Wer (63600), thuộc Quận Buôn Đôn (6360), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 636001 ( Ea Wer ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: