MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 122045 là gì?

Mã bưu chính 122045 với Tên bưu chính là [EMS] BCP COD Cầu Giấy thuộc bưu cục 123040 tại địa chỉ Sô´1, Đường Trung Kính, Phường Trung Hòa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 122045 với Tên bưu chính là [EMS] BCP COD Cầu Giấy thuộc địa bàn phường xã Trung Hòa (12300), thuộc Quận Cầu Giấy (1220), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 122045 ( [EMS] BCP COD Cầu Giấy ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: