MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 117140 là gì?

Mã bưu chính 117140 với Tên bưu chính là [EMS] BCP Thanh Xuân thuộc bưu cục 116902 tại địa chỉ Sô´172, Đường Láng, Phường Thịnh Quang quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 117140 với Tên bưu chính là [EMS] BCP Thanh Xuân thuộc địa bàn phường xã Thịnh Quang (11690), thuộc Quận Đống Đa (1150), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 117140 ( [EMS] BCP Thanh Xuân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: