MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 115545 là gì?

Mã bưu chính 115545 với Tên bưu chính là [EMS] Cát Linh thuộc bưu cục 115501 tại địa chỉ Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 115545 với Tên bưu chính là [EMS] Cát Linh thuộc địa bàn phường xã Cát Linh (11550), thuộc Quận Đống Đa (1150), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 115545 ( [EMS] Cát Linh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: