MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 115080 là gì?

Mã bưu chính 115080 với Tên bưu chính là [EMS] Đống Đa thuộc bưu cục 116708 tại địa chỉ Sô´17, Phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 115080 với Tên bưu chính là [EMS] Đống Đa thuộc địa bàn phường xã Trung Liệt (11670), thuộc Quận Đống Đa (1150), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 115080 ( [EMS] Đống Đa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: