MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 141010 là gì?

Mã bưu chính 141010 với Tên bưu chính là [EMS] Hà Nội EMSQT NDD thuộc bưu cục 141001 tại địa chỉ Thôn Thanh Trí, Xã Minh Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 141010 với Tên bưu chính là [EMS] Hà Nội EMSQT NDD thuộc địa bàn phường xã Minh Phú (14100), thuộc Quận Sóc Sơn (1390), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 141010 ( [EMS] Hà Nội EMSQT NDD ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: