MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 110040 là gì?

Mã bưu chính 110040 với Tên bưu chính là [EMS] Hồng Hà thuộc bưu cục 111602 tại địa chỉ Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 110040 với Tên bưu chính là [EMS] Hồng Hà thuộc địa bàn phường xã Phúc Tân (11160), thuộc Quận Hoàn Kiếm (1100), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 110040 ( [EMS] Hồng Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: