MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 233111 là gì?

Mã bưu chính 233111 với Tên bưu chính là Giáp Sơn thuộc bưu cục 233122 tại địa chỉ Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 233111 với Tên bưu chính là Giáp Sơn thuộc địa bàn phường xã Giáp Sơn (23311), thuộc Quận Lục Ngạn (2330), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 233111 ( Giáp Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: