MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bạc Liêu (96)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 962680 là gì?

Mã bưu chính 962680 với Tên bưu chính là Gía Rai thuộc bưu cục 962601 tại địa chỉ Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 962680 với Tên bưu chính là Gía Rai thuộc địa bàn phường xã Giá Rai (96260), thuộc Quận Giá Rai (9626), thuộc Tỉnh / Thành phố Bạc Liêu (96)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 962680 ( Gía Rai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: