MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 175441 là gì?

Mã bưu chính 175441 với Tên bưu chính là Gia Xuyên 4 thuộc bưu cục 175444 tại địa chỉ Thôn Tranh Đấu, Xã Gia Xuyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 175441 với Tên bưu chính là Gia Xuyên 4 thuộc địa bàn phường xã Gia Xuyên (17544), thuộc Quận Gia Lộc (1754), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 175441 ( Gia Xuyên 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: