MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 100000 là gì?

Mã bưu chính 100000 với Tên bưu chính là Giao dịch Trung tâm thuộc bưu cục 110112 tại địa chỉ Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 100000 với Tên bưu chính là Giao dịch Trung tâm thuộc địa bàn phường xã Tràng Tiền (11010), thuộc Quận Hoàn Kiếm (1100), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 100000 ( Giao dịch Trung tâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: