MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 923800 là gì?

Mã bưu chính 923800 với Tên bưu chính là Giồng Riềng thuộc bưu cục 923805 tại địa chỉ Khu Nội Ô, Thị Trấn Giồng Riềng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 923800 với Tên bưu chính là Giồng Riềng thuộc địa bàn phường xã Giồng Riềng (92380), thuộc Quận Giồng Riềng (9238), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 923800 ( Giồng Riềng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: