MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 554721 là gì?

Mã bưu chính 554721 với Tên bưu chính là Hà Huy Tập thuộc bưu cục 554736 tại địa chỉ Sô´84, Đường Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 554721 với Tên bưu chính là Hà Huy Tập thuộc địa bàn phường xã Xuân Hà (55472), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 554721 ( Hà Huy Tập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: