MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 296260 là gì?

Mã bưu chính 296260 với Tên bưu chính là Hà Lương thuộc bưu cục 296261 tại địa chỉ Khu 4, Xã Hà Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 296260 với Tên bưu chính là Hà Lương thuộc địa bàn phường xã Hà Lương (29626), thuộc Quận Hạ Hoà (2962), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 296260 ( Hà Lương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: