MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 631470 là gì?

Mã bưu chính 631470 với Tên bưu chính là Hai Bà Trưng 2 thuộc bưu cục 631477 tại địa chỉ Sô´95, Đường Hai Bà Trưng, Phường Thắng Lợi quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 631470 với Tên bưu chính là Hai Bà Trưng 2 thuộc địa bàn phường xã Thắng Lợi (63147), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 631470 ( Hai Bà Trưng 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: