MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 794509 là gì?

Mã bưu chính 794509 với Tên bưu chính là Hải Hà thuộc bưu cục 794502 tại địa chỉ Sô´Tổ 19/5ô 3, Khu phố Hải Hà 1, Thị Trấn Long Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 794509 với Tên bưu chính là Hải Hà thuộc địa bàn phường xã Long Hải (79449), thuộc Quận Long Điền (7944), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 794509 ( Hải Hà ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: