MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 794652 là gì?

Mã bưu chính 794652 với Tên bưu chính là Hải Lạc thuộc bưu cục 794659 tại địa chỉ Ấp Hải Lạc, Xã Phước Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 794652 với Tên bưu chính là Hải Lạc thuộc địa bàn phường xã Phước Hải (79465), thuộc Quận Đất Đỏ (7946), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 794652 ( Hải Lạc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: