MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 803123 là gì?

Mã bưu chính 803123 với Tên bưu chính là Hàm Minh 3 thuộc bưu cục 803125 tại địa chỉ Thôn Minh Tiến, Xã Hàm Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 803123 với Tên bưu chính là Hàm Minh 3 thuộc địa bàn phường xã Hàm Minh (80312), thuộc Quận Hàm Thuận Nam (8031), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 803123 ( Hàm Minh 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: