MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 804000 là gì?

Mã bưu chính 804000 với Tên bưu chính là Hàm Tân thuộc bưu cục 804086 tại địa chỉ Khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 804000 với Tên bưu chính là Hàm Tân thuộc địa bàn phường xã Tân Nghĩa (80408), thuộc Quận Hàm Tân (8040), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 804000 ( Hàm Tân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: