MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 305500 là gì?

Mã bưu chính 305500 với Tên bưu chính là Hàm Yên thuộc bưu cục 305506 tại địa chỉ Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 305500 với Tên bưu chính là Hàm Yên thuộc địa bàn phường xã Tân Yên (30550), thuộc Quận Hàm Yên (3055), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 305500 ( Hàm Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: