MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 572950 là gì?

Mã bưu chính 572950 với Tên bưu chính là Hành Thuận thuộc bưu cục 572953 tại địa chỉ Thôn Đại An Đông 1, Xã Hành Thuận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 572950 với Tên bưu chính là Hành Thuận thuộc địa bàn phường xã Hành Thuận (57295), thuộc Quận Nghĩa Hành (5729), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 572950 ( Hành Thuận ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: