MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Ngãi (57)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 573000 là gì?

Mã bưu chính 573000 với Tên bưu chính là Hành Tín Tây thuộc bưu cục 573001 tại địa chỉ Thôn Đồng Miếu, Xã Hành Tín Tây quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 573000 với Tên bưu chính là Hành Tín Tây thuộc địa bàn phường xã Hành Tín Tây (57300), thuộc Quận Nghĩa Hành (5729), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Ngãi (57)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 573000 ( Hành Tín Tây ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: