MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Kạn (26)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 261630 là gì?

Mã bưu chính 261630 với Tên bưu chính là Hảo Nghĩa thuộc bưu cục 261631 tại địa chỉ Thôn Khu Chợ, Xã Hảo Nghĩa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 261630 với Tên bưu chính là Hảo Nghĩa thuộc địa bàn phường xã Hảo Nghĩa (26163), thuộc Quận Na Rì (2613), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Kạn (26)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 261630 ( Hảo Nghĩa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: