MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 325910 là gì?

Mã bưu chính 325910 với Tên bưu chính là Hát Lìu thuộc bưu cục 325911 tại địa chỉ Thôn Hát Lừu 1, Xã Hát Lìu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 325910 với Tên bưu chính là Hát Lìu thuộc địa bàn phường xã Hát Lìu (32591), thuộc Quận Trạm Tấu (3259), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 325910 ( Hát Lìu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: