MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 553056 là gì?

Mã bưu chính 553056 với Tên bưu chính là HC9 thuộc bưu cục 553013 tại địa chỉ Sô´386, Đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 553056 với Tên bưu chính là HC9 thuộc địa bàn phường xã Hòa Cường Bắc (55300), thuộc Quận Hải Châu (5510), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 553056 ( HC9 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: