MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 674140 là gì?

Mã bưu chính 674140 với Tên bưu chính là HCC Di Linh thuộc bưu cục 673703 tại địa chỉ Sô´535, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Di Linh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 674140 với Tên bưu chính là HCC Di Linh thuộc địa bàn phường xã Di Linh (67370), thuộc Quận Di Linh (6737), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 674140 ( HCC Di Linh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: