MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 900900 là gì?

Mã bưu chính 900900 với Tên bưu chính là Hệ 1 Cần Thơ thuộc bưu cục 901672 tại địa chỉ Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 900900 với Tên bưu chính là Hệ 1 Cần Thơ thuộc địa bàn phường xã An Hội (90167), thuộc Quận Ninh Kiều (9010), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 900900 ( Hệ 1 Cần Thơ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: