MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 910900 là gì?

Mã bưu chính 910900 với Tên bưu chính là Hệ 1 Hậu Giang thuộc bưu cục 911152 tại địa chỉ Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 910900 với Tên bưu chính là Hệ 1 Hậu Giang thuộc địa bàn phường xã 1 (91115), thuộc Quận Vị Thanh (9110), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 910900 ( Hệ 1 Hậu Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 910900
  • Tên bưu cục: Hệ 1 Hậu Giang
  • Điện thoại: 029333876760
  • Phường xã: 1 (91115)
  • Quận/huyện: Vị Thanh (9110)
  • Tỉnh/thành phố: Hậu Giang (91)
  • Địa chỉ: Sô´6A, Đường Trần Hưng Đạo A, Phường 1