MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 721103 là gì?

Mã bưu chính 721103 với Tên bưu chính là Hiệp Bình 6 thuộc bưu cục 721115 tại địa chỉ Sô´10/109, Đường Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 721103 với Tên bưu chính là Hiệp Bình 6 thuộc địa bàn phường xã Hiệp Bình Chánh (72110), thuộc Quận Thủ Đức (7200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 721103 ( Hiệp Bình 6 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: