MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 582030 là gì?

Mã bưu chính 582030 với Tên bưu chính là Hiếu thuộc bưu cục 582031 tại địa chỉ Thôn Kon Plong, Xã Hiếu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 582030 với Tên bưu chính là Hiếu thuộc địa bàn phường xã Hiếu (58203), thuộc Quận Kon PLông (5820), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 582030 ( Hiếu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: